אינטלי טיימס

ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי הצטרף לחברת המודיעין הפרטית "בלאק קיוב". כך ניתן ללמוד מפרופיל דירקטוריון החברה בפרסומיה הרשמיים באתר האינטרנט.

105

ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי הצטרף לחברת המודיעין הפרטית "בלאק קיוב". כך ניתן ללמוד מפרופיל דירקטוריון החברה בפרסומיה הרשמיים באתר האינטרנט.

Comments are closed.